Verduurzaming

Verduurzaming

Ook Breevoort werkt constant aan verduurzaming van het bedrijf. Hieronder kunt u lezen welke resultaten we de laatste jaren hebben geboekt.

Energie

Boerderij Breevoort maakt uitsluitend gebruik van ecostroom en ecogas. Verder zijn er diverse maatregelen genomen om energie te besparen en op te wekken:

• De vacuümpomp van de melkinstallatie is uitgerust met een zogenaamde frequentieregelaar. Deze zorgt ervoor dat de pomp de draaisnelheid aanpast aan het luchtverbruik en niet harder draait dan nodig is. De besparing is ca. 7500 kWh/jr.
• Voordat de melk in de opslagtank komt, wordt deze in een voorkoeler gekoeld met bronwater. De melk komt nu met 20°C in de tank in plaats van 35°C. Het energieverbruik voor koeling is dus gehalveerd. Dit levert een besparing op ca. 10.000 kWh stroom per jaar.
• Het licht opgewarmde bronwater wordt uiteraard weer opgevangen en gebruikt als drinkwater voor de geiten.
• Vervolgens wordt de melk gekoeld naar 3°C. De warmte die hierbij nog aan de melk onttrokken wordt, wordt door warmteterugwinning gebruikt om boilerwater voor te verwarmen van 15°C naar 50°C. De besparing is ca. 1500 m3 gas per jaar.

Op het dak van het woonhuis zijn zonnepanelen geplaatst met een capaciteit van ca. 16.000 kWh per jaar.

Voeding

Een groot deel van de voeding van onze dieren bestaat uit restproducten van de levensmiddelen industrie. Het nutteloze restproduct wordt als veevoer gebruikt en zo opgewaardeerd tot hoogwaardige voeding (melk, vlees). Zo is bijvoorbeeld bietenpulp een restproduct van de suikerwinning uit bieten. De bieten worden verbouwd voor de suiker en niet voor het veevoer. De suiker eten wij mensen op, de pulp is veevoer. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld:

•   Bietenpulp, restproduct van suiker uit suikerbieten.

•   Maisgluten, restproduct van maïszetmeel uit mais.

•   Zonnebloemschroot, restproduct van zonnebloemolie uit zonnebloemzaad

•   Tarwegries, restproduct van tarwebloem uit tarwe.

•   Sojaschroot, restproduct van sojaolie uit sojabonen.

Mest

Ook bij de omzetting van veevoer naar melk en vlees ontstaat weer een restproduct. Dat heet mest. Vrijwel alle geitenmest wordt afgezet naar akkerbouwers, boomkwekers en natuurland in de omgeving. Hierdoor zijn de verliezen naar het milieu minimaal.

Landschapsbeheer

Waar mogelijk leveren we graag een bijdrage aan het landschap. De belangrijkste resultaten zijn de diverse houtwallen op het bedrijf. Deze dienen als schuilplaats voor vele dieren, zoals roofvogels en een koppel reeën. Verder proberen we de natuur te versterken door een actieve bescherming van weidevogels. Ook worden perceelranden niet bemest, waardoor vele plantensoorten een kans krijgen.

Personeel

Op Breevoort werken o.a. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Antibiotica

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij staat ter discussie omdat bacteriën resistent kunnen worden. Resistente bacteriën kunnen niet meer met antibiotica bestreden worden. Het is gebleken dat een groot deel van de aandoeningen ook homeopathisch bestreden kan worden. Middelen op basis van kruiden, slangengif en zilver. Antibiotica worden bijna niet meer gebruikt op Breevoort. Alleen de allerjongste lammeren krijgen incidenteel (alleen indien echt nodig) een antibioticakuur.

Onkruid bestrijding

Chemische onkruidbestrijding vindt zo min mogelijk plaats. Als het nodig is, dan wordt zo veel mogelijk alleen het onkruid bespoten in plaats van het hele weiland.

Ongedierte bestrijding

Vliegenbestrijding gebeurt biologisch, door de inzet van sluipwespen.